Liên hệ

CÔNG TY TNHH  THƯƠNG MẠI & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ KHÁNH LINH

Điện thoại: : 0904 015 119 – Tel:02258831116

Địa chỉ: Núi 2, Thủy Đường, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Email:khanhlinhhhp1.jsc@gmail.com

Website: www.khanhlinh.net

Xin chân thành cảm ơn!